Informatie

De SGOrun is een estafette loop van spoedeisende hulp naar spoedeisende hulp.

De volgende principes gelden voor de SGOrun:

– minimale loopafstand 75 km
– maximaal 10 lopers per team
– ieder team zorgt voor eigen looproute, aankleding, evt festiviteiten en sponsoring van hun estafetteloop
– opbrengsten komen ten goede aan het SGOfonds

Meer info over hoe deel te nemen komt snel op deze pagina. Hou onze twitter in de gaten voor meer informatie.